Zhromaždenie vlastníkov bytov

P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na schôdzu Zhromaždenia vlastníkov bytov dňa 15. júna 2016 (streda) o 18,00 hod. v DK Ružinov, vo Veľkej prednáškovej miestnosti č. 271 Program: Privítanie prítomných Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2015 Vyúčtovanie ročných nákladov…