Oznam – zmena ceny vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:   Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3 /bez DPH/ od 14.8.2020…