Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:   Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4. Podľa tohto zákona a novely…

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.   v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.   Počet  bytov  v bytovom dome…