Oznámenie o zmene odvozného dňa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zefektívnenia odvozu odpadu sa od 26.6.2023 mení odvoz vytriedených zložiek odpadu plastov z odvozného miesta Súmračná 15-23 na Pondelok a Štvrtok. Prvý odvoz zmesového komunálneho odpadu bude podľa nového harmonogramu bude  najbližší, t.j. pondelok…