Harmonogram prác elektrorekonštrukcie – 2. týždeň

Harmonogram prác a dodávok pre bytový dom Súmračná 15-23, Bratislava – elektrorekonštrukcia od 19.9. – 23.9.2016

 

Pondelok 19.9.2016 (vchod č. 15)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

Utorok – Piatok 20-23.9.2016 ( vchod č. 23-17)

– lištovanie a kabeláž pre senzorové a núdzové osvetlenie

– hlavné pospojovanie v rozvádzačoch JOP a ukostrenie JOP-iek

 

DODÁVKY A PRÁCE V TOMTO TÝŽDNI (okrem pondelka) NEBUDÚ VYŽADOVAŤ VYPÍNANIE ELEKTRIKY V BYTOCH, RESP. VYPNUTIE VÝŤAHOV

 

 

AC blesk DC s.r.o.