Harmonogram prác rekonštrukcie stúpačiek a obhliadok bytových WC

Vážení vlastníci bytov obytného domu Súmračná 15 – 23

Dovoľujem si Vás upozorniť na dôležité skutočnosti súvisiace s realizáciou prác na výmene rozvodov plynu, vody, kanalizácie a bytového vetrania, ktoré budú prebiehať v nasledujúcich termínoch:

 

Individuálne obhliadky bytových WC. Byty musia byť v tom čase sprístupnené vlastníkmi alebo nimi poverenými osobami!

 

17.10.2016 (Pondelok) Súmračná 15,17 od 17:00 do 20:00.

18.10.2016 (Utorok) Súmračná 19,21,23 od 17:00 do 20:00.

 

Realizácia prác na výmene a rekonštrukcie stúpačiek. Byty musia byť v tom čase prístupné!

 

25-26.10.2016 – 1 Stúpačka (Utorok, Streda) Súmračná 15

27-28.10.2016 – 2 Stúpačka (Štvrtok, Piatok) Súmračná 15

28-29.10.2016 – 3 Stúpačka (Piatok, Sobota ) Súmračná 17

31-1.11.2016 – 4 Stúpačka (Pondelok, Utorok) (Pozor! Sviatok všetkých sv.) Súmračná 17

1-2.11.2016 – 5 Stúpačka (Utorok, Streda ) (Pozor! Sviatok všetkých sv.) Súmračná 19

3-4.11.2016 -6 Stúpačka (Štvrtok, Piatok) Súmračná 19

4-5.11.2016 – 7 Stúpačka (Piatok, Sobota) Súmračná 21

7-8.11.2016 – 8 Stúpačka (Pondelok, Utorok) Súmračná 21

8-9.11.2016 – 9 Stúpačka (Utorok, Streda ) Súmračná 23

10-11.11.2016 – 10 Stúpačka (Štvrtok, Piatok) Súmračná 23

V prípade akýchkoľvek otázok na predpokladaný postup a realizáciu rekonštrukčných a modernizačných prác, neváhajte kontaktovať niektorého z členov Rady SVB Pekný Domov, alebo mňa osobne. (E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: 0908 705749).

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov