Nové dokumenty na webovej stránke

Dnes bolo pridaná zápisnica zo stretnutia rady SVB. Nájdete ju tu a tiež v danej sekcii na stránke:

Zápisnica zo stretnutia rady SVB 10. 05. 2017

Takisto zverejňujeme Správu o finančnom hospodárení domu za rok 2016 a Čerpanie z fondu údržby a opráv za rok 2016:

Správa o finančnom hospodárení bytového domu za rok 2016

Čerpanie prostriedkov z fondu údržby a opráv za rok 2016