Odstavenie prevádzky výťahu Súmračná 17

Vážení užívatelia bytov Súmračná 17

Dovoľujeme si Vás upozorniť na

odstavenie prevádzky výťahu:

od 26.07.2016 do 27.07.2016.

Odstavenie prevádzky výťahu spôsobilo vytopenie jedného z bytov a následné poškodenie elektroinštalácie výťahu. Výťah bude opätovne sprevádzkovaný po vysušení prívodov elektriny k hlavnému ističu.

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť

Štefan Karolčík

predseda SVB Pekný Domov