Oznam – Príloha k vyúčtovaniu za rok 2020

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k problematike predloženia ročného vyúčtovania a hlasovania vlastníkov počas pandémie v súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa vyúčtovanie týkajúce sa bytového domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome predlžuje do 31. júla 2021.

Dňa 11.6.2020 som prevzala od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. Prílohu – “Detailné rozpočítanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie za jednotlivé byty Súmračná 15-23.“ – ktoré Vám bude doručené v najbližších dňoch k Vyúčtovaniu nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020.

Údaje uvedené v podklade od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. sú už zahrnuté vo Vyúčtovaní nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020 na 1.strane v prvom riadku-Ústredné kúrenie, ktoré ste už obdržali.

 

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov