Oznámenie o priznaní podpory zo ŠFRB

Dovoľujeme si Vás informovať, že nám bol včera (11.4.2016) doručený oficiálny list s oznámením o priznaní podpory na obnovu našej obytnej budovy z prostriedkov ŠFRB, v ktorom sa okrem iného uvádza:

Žiadosť bola posúdená v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. v není zákona č.276/2015 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a bola Vám priznaná podpora z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 269 520,00 EUR pri úrokovej miere 0,5 %, pre účel E505 – Obnova bytovej budovy a podúčel 965 – Výmena alebo modernizácia výťahu, 975 – Výmena spoločných rozvodov plynu, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome.

Podľa informácií od referentky zo ŠFRB bude nasledovať podpis zmluvy o úvere (podpore) s presnými podmienkami jeho splácania a spôsobe jeho zabezpečenia.

 

Zmluva o podpore obnovy nášho domu z prostriedkov ŠFRB by nám mala byť zaslaná v priebehu tohto mesiaca.

 

Následne Vás budeme informovať o ďalších krokoch.

Kópiu listu si môžete stiahnuť na tomto linku: