Oznam – Revízia plynu

Dňa 28.07.2021 v čase od 16:00 – 18:30 hod. sa uskutoční v spolupráci so Spoločenstvom Pekný domov opakovaná revízia plynoinšatlácie podľa STN 38 6442/43 vyhlášky č.:508/2009 Z.z.. Revízia bude vykonávať firma Komplet s.r.o., Bratislava.

Týmto žiadam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v uvedenom čase sprístupnili svoje byty ku kontrole plynomerov a plynových spotrebičov a mali pripravený prístup k napojeniu sporákov a otvorený prístup k plynomerom.

Revízia bude prebiehať od najvyššieho poschodia smerom dolu. Doba trvania prehliadky v jednom byte cca 5 min.

V prípade, že nebudete môcť sprístupniť byt v uvedenom čase, revízny technik následne individuálne po dohode s vlastníkom bytu dohodne náhradný termín vykonania revízie plynomeru a plynových spotrebičov.

Pre stanovenie náhradného termínu je potrebné nahlásiť Vaše telefónne číslo predsedovi Spoločenstva telefonicky, resp. emailom a tiež termín a čas , kedy je možné uskutočniť revíziu vo Vašom byte.

Tel.: č.:0948 426 968

Email: kunakovae@gmail.com

Náhradný termín a čas prosím nahlásiť do 28.7.2021 predsedovi Spoločenstva, alebo do schránky Spoločenstva (Súmračná 17), alebo členovi Rady v príslušnom vchode.

Ďakujem

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov