Oznam o vyprataní úložných boxov v spodnom rade

Vážení vlastníci odkladacích boxov,

  Dovoľujeme si Vás požiadať o vypratanie a sprístupnenie odkladacieho boxu umiestnenom v spodnom rade vo vstupnom vchodovom priestore oproti poštovým schránkam, v nasledujúcich dňoch:

 

12. septembra 2016 (Súmračná 23)

13. septembra 2016 (Súmračná 21)

14. septembra 2016 (Súmračná 19)

15. septembra 2016 (Súmračná 17)

16. septembra 2016 (Súmračná 15)

 

v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

 

V priestore za odkladacími boxami v spodnom rade bude počas dňa prebiehať montáž a prepojovanie hlavného vedenia elektriny od vstupnej prípojky k hlavnej rozvodnej skrini na prízemí.

V prípade Vašej neprítomnosti zabezpečte otvorenie a sprístupnenie Vášho odkladacieho boxu počas celého dňa!

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov

E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: 0908 705749