Oznam

Na základe rozhodnutia Rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov zo dňa 23.6.2021 sa v tomto rizikovom období nebude zvolávať Zhromaždenie vlastníkov bytového domu.

Hlasovania budú prebiehať písomnou formou.
Týmto vyzývam vlastníkov bytov, ktorí by sa chceli zúčastniť ako overovatelia písomných hlasovaní, nech sa prihlásia u predsedu SVB Pekný domov do 15.07.2021.

Kontakt:
email:kunakovae@gmail.com
tel.: 0948 426 968.

Ing.Kunáková Eva
Predseda SVB Pekný domov
Rada spoločenstva SVB Pekný domov