Oznámenie o zmene odvozného dňa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zefektívnenia odvozu odpadu sa od 26.6.2023 mení odvoz vytriedených zložiek odpadu plastov z odvozného miesta Súmračná 15-23 na Pondelok a Štvrtok.

Prvý odvoz zmesového komunálneho odpadu bude podľa nového harmonogramu bude  najbližší, t.j. pondelok 26.6.2023.

Vďaka úpravám zvozových trás zvyšujeme vyťaženosť zberových vozidiel, čím zároveň znižujeme uhlíkovú stopu.

V prípade nejasností kontaktujte zákaznícke centrum OLO a.s. na telefónnom čísle:

02/50 110 111 voľba 7.

 

S pozdravom

Služby zákazníkom

OLO a.s.