Prerokovanie návrhu zadania Územného plánu zóny Ostredky

Mestská časť Bratislava – Ružinov Vás pozýva na verejné stretnutie k návrhu zadania Územného plánu zóny Ostredky, ktoré sa uskutoční dňa 16. 06. 2016 o 17:00 hod. v jedálni základnej školy na Ostredkovej ulici č. 14.

Viac info na:
http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/prerokovanie-navrhu-zadania-uzemneho-planu-zony-ostredky