Rekonštrukcia – Dôležité termíny – vchod 15

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Pekný Domov
Súmračná 15-23 • 821 02 Bratislava

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15

vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné a modernizačné práce upozorňujeme Vás na tieto termíny, v ktorých je nevyhnutná Vaša súčinnosť pri sprístupnení bytu:

  1. výmena elektrický rozvodov – AC blesk DC s.r.o. (p. Ivan Baláž, +421 905 115 063)

3.10.2016 (pondelok) výmena ističov pred elektromermi, vykáblovanie RE rozvádzačov po bytové svorky, montáž prepäťových ochrán.

Práce spôsobia vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Začína sa vrchným poschodím o 8.00 hod. s postupnosťou smerom nadol. V každom byte pred jeho hodinovým vypnutím pracovníci zazvonia.

20 – 21.10.2016 (štvrtok, piatok) – zhotovenie silových prívodov pre byty vrátane vodiča pospojovania, montáž domácich telefónov, výmena zvonkového tabla a napájacieho zdroja

Práce si vyžadujú vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Nevyhnutná prítomnosť užívateľov bytov a ich sprístupnenie.

Dátum  
17.10.2016 Obhliadky bytov (zásten WC)

od 18:00 do 20:00 hod.

25. – 26.10.2016 Výmena stúpacích rozvodov: Koller Tomáš, Frič Marek, Liptáková Klára, Jaslovský Michal, Tomanová Zuzana Ing.,Kunáková Eva Ing., Prokopová Danica, Svoradová Štefánia
27. – 28.10.2016 Výmena stúpacích rozvodov :   Ďurčányová Sylvia PhDr., Vachová Zuzana, Zanolettiová Beáta Ing.,  Kormúthová Emilia, Nemčeková Ivica, Bôžiková Edita, Štulrajter Ján, Tullala Branislav
  1. výmena stúpacích rozvodov vody, plynu, kanalizácie a bytového vetrania – FRIVAN s.r.o. (Technik: Matúš Jurášek, +421 915 956 454)

Práce si vyžadujú súčinnosť vlastníkov a sprístupnenie bytov počas celého dňa!

  1. výmena výťahov – TREVA, s.r.o. (p. Jozef Bonko, +421 905 038 148; p. Martin Vavro, +421 907 725 300)

November 2016 – začiatok prác na výmene výťahu (úprava výťahovej šachty) a jeho následné úplné odstavenie

Predpokladaný čas montáže nového výťahu je približne 6 týždňov. V tom čase nebude výťah funkčný.

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov

E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: +421 908 705749