Rekonštrukcia – Dôležité termíny – vchod 17

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Pekný Domov
Súmračná 15-23 • 821 02 Bratislava

Vážení vlastníci bytov Súmračná 17

vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné a modernizačné práce upozorňujeme Vás na tieto termíny, v ktorých je nevyhnutná Vaša súčinnosť pri sprístupnení bytu:

  1. výmena elektrický rozvodov – AC blesk DC s.r.o. (p. Ivan Baláž, +421 905 115 063)

4.10.2016 (utorok) výmena ističov pred elektromermi, vykáblovanie RE rozvádzačov po bytové svorky, montáž prepäťových ochrán.

Práce spôsobia vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Začína sa vrchným poschodím o 8.00 hod. s postupnosťou smerom nadol. V každom byte pred jeho hodinovým vypnutím pracovníci zazvonia.

14 – 17.10.2016 (piatok, pondelok) – zhotovenie silových prívodov pre byty vrátane vodiča pospojovania, montáž domácich telefónov, výmena zvonkového tabla a napájacieho zdroja

Práce si vyžadujú vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Nevyhnutná prítomnosť užívateľov bytov a ich sprístupnenie.

Dátum  
17.10.2016 Obhliadky bytov (zásten WC)

od 18:00 do 20:00 hod.

28. – 29.10.2016 Výmena stúpacích rozvodov:  Rychtárik Anton, Liedl Jozef, Matušík Marek, Žember Vladimír Ing., Cetera Vasil, Krátky Marián, Krippel Karol JUDr., Benejová Emília MUDr.
31.10 – 1.11.2016 Výmena stúpacích rozvodov :   Bučinová Katarína, Mudrík Vladimír, Kimliková Eva, Sokolová Jana MUDr., Danihel Ivan Dr., Pecháň Roman MUDr., Valko Ján JUDr., Kušpalová Alžbeta MUDr.
  1. výmena stúpacích rozvodov vody, plynu, kanalizácie a bytového vetrania – FRIVAN s.r.o. (Technik: Matúš Jurášek, +421 915 956 454)

Práce si vyžadujú súčinnosť vlastníkov a sprístupnenie bytov počas celého dňa!

  1. výmena výťahov – TREVA, s.r.o. (p. Jozef Bonko, +421 905 038 148; p. Martin Vavro, +421 907 725 300)

12.10.2016 (streda) – začiatok prác na výmene výťahu (úprava výťahovej šachty)

18.10.2016 (utorok) – predpokladané úplné odstavenie starého výťahu

Predpokladaný čas montáže nového výťahu je približne 6 týždňov. V tom čase nebude výťah funkčný.

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov

E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: +421 908 705749