Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

Zverejňujeme správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia vypracovanej p. Balážom a fotografie, ktoré boli vyhotovené počas revízie bleskozvodného zariadenia v našom dome.

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia