Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch

Vážení susedia,

dobre vieme, aké „veci sa dejú“ na detskom ihrisku pri našom bytovom dome. Poslanci za Ostredky sa rozhodli zvolať stretnutie s obyvateľmi za účasti riaditeliek oboch škôl (základná aj stredná športová), zástupcov štátnej a mestskej polície a samozrejme aj za účasti starostu Martina Chrena  ohľadom tohto problému.

Ak teda máte konštruktívne nápady a riešenia tejto problematiky ste vítaní na tomto stretnutí, ktoré sa uskutoční

v Pondelok 9.9.2019 o 17:00 v jedálni na ZŠ Ostredková.

Viac info na:

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch