Vyhlásenie výsledkov písomného hlasovania vlastníkov bytov

Vážení členovia SVB Pekný domov

Oznamujeme Vám výsledky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave konaného v dňoch od 18.12.2015 do 22.12.2015 v čase od 18,00 do 20,00 hod.

Písomné hlasovanie je právoplatné. S piatimi predloženými otázkami vyjadrila súhlas dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome Súmračná 15-23 v Bratislave.

 Písomné hlasovanie sa uskutočnilo podľa §14, ods. 7 Zák. č. 182/1993 Z. Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov.

Ďalšie informácie môžete nájsť v dokumente: Zápisnica z písomného hlasovania vlastníkov bytov 18. - 22. 12 2015