Zaevidovanie žiadosti o podporu zo ŠFRB

Žiadosť o podporu zo ŠFRB bola zaregistrovaná v systéme podávania žiadostí o podporu zo ŠFRB. Tu je kópia mailu, ktorý bol zaslaný predsedovi SVB Pekný Domov p. Karolčíkovi:

Od: ŠFRB <epz(a)sfrb.sk>
Dátum: 1. februára 2016, 12:58
Predmet: Systém elektronického podávania žiadostí o podporu zo ŠFRB – správa o registrácii žiadosti
Komu: stefan.karolcik(a)gmail.com

Vážený/á p. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov,

Vaša žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bola úspešne elektronicky zaevidovaná v elektronickom subsystéme ŠFRB s kódom okresu 102, názvom stavby Súmračná 15-23, miestom stavby Súmračná 15-23, Bratislava dňa 01.02.2016 12.58.03.

Poradové číslo žiadosti je 82.

Žiadosť bude spracovaná a posúdená v súlade s termínmi uvedenými v zákone č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB.