Zhromaždenie vlastníkov bytov

P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na schôdzu Zhromaždenia vlastníkov bytov dňa 27. júna 2017, v utorok o 18:00 hod. v Malej sále na prízemí DK Ružinov Program: Privítanie prítomných Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2016 Vyúčtovanie ročných nákladov…