Oznam – Prvá ružinovská spoločnosť a.s.

Na žiadosť dodávateľa tepla – Prvej ružinovskej spoločnosti, a.s. a v súvislosti s technickou prehliadkou sústavy tepelných zariadení za účelom zaistenia ich prevádzkyschopnosti Vás  žiadame  aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili otvorenie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách na maximálny výkon (aj vykurovacie telesá,…