Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci, Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:   Vážený odberateľ tepla,   v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa…

Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota. Zmena je platná od 18.04.2022. Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022. Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v…