Oznamy

Oznam – Revízia plynu

Dňa 28.07.2021 v čase od 16:00 – 18:30 hod. sa uskutoční v spolupráci so Spoločenstvom Pekný domov opakovaná revízia plynoinšatlácie podľa STN 38 6442/43 vyhlášky č.:508/2009 Z.z.. Revízia bude vykonávať firma Komplet s.r.o., Bratislava. Týmto žiadam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v uvedenom…

Oznam

Na základe rozhodnutia Rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov zo dňa 23.6.2021 sa v tomto rizikovom období nebude zvolávať Zhromaždenie vlastníkov bytového domu. Hlasovania budú prebiehať písomnou formou. Týmto vyzývam vlastníkov bytov, ktorí by sa chceli zúčastniť…

Oznam – Príloha k vyúčtovaniu za rok 2020

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k problematike predloženia ročného vyúčtovania a hlasovania vlastníkov počas pandémie v súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19…

Oznam – zmena ceny vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:   Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3 /bez DPH/ od 14.8.2020…

Oznam o odstávke teplej a studenej vody

Vážení členovia SVB Pekný Domov oznamujeme Vám, že dňa  22.07.2020 v čase od 7:15 do 14:00 bude z dôvodu chemického čistenia výmenníkov ÚK a TÚV odstavená teplá aj studená voda vo vašom bytovom dome.    Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Bratislava…

Oznam – Koronavírus

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku a rozširujúcim sa vírusom COVID-19, ktorý sa šíri kvapôčkovou infekciou musíme dodržiavať maximálnu hygienu aj v spoločných priestoroch, aby sme predišli šíreniu nákazy. SVB Pekný domov žiada obyvateľov domu, aby si pred bytmi utierali a dezinfikovali madlá…