Oznamy

Odstávka vody 25.7.2023

Oznamujeme Vám, že dňa 25.07.2023    v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.   Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody v nasledovných objektoch:…

Odstávka vody

Dobrý deň.   Oznamujeme Vám, že dňa 12.07.2023 v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.   Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody…

Oznámenie o zmene odvozného dňa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zefektívnenia odvozu odpadu sa od 26.6.2023 mení odvoz vytriedených zložiek odpadu plastov z odvozného miesta Súmračná 15-23 na Pondelok a Štvrtok. Prvý odvoz zmesového komunálneho odpadu bude podľa nového harmonogramu bude  najbližší, t.j. pondelok…

Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci, Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:   Vážený odberateľ tepla,   v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa…

Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota. Zmena je platná od 18.04.2022. Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022. Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v…