Členovia


Zoraď podľa:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
SELECT u.ID as uid, u.display_name, cast(m4.meta_value as datetime) as last_activity, 99999 as distance, CASE WHEN u.display_name LIKE '% %' THEN right(u.display_name, length(u.display_name)-locate(' ', u.display_name)) ELSE u.display_name END AS surname FROM wp_users u LEFT JOIN wp_usermeta m4 ON u.ID = m4.user_id WHERE m4.meta_key = 'symposium_last_activity' AND (u.display_name IS NOT NULL) AND ( (lower(u.display_name) LIKE '%') OR (lower(u.display_name) LIKE '% %%') ) ORDER BY cast(m4.meta_value as datetime) DESC LIMIT 0,1000
Eva Kunáková, Posledné aktívne pred 3 dni .
Viliam Kušpál, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
Peter Gavora, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
MVDr. Katarína Jiříkovská, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
Matej Otruba, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
Zuzana Kupcová, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
Jozef Franek, Posledné aktívne pred 1 týždeň .
Ivan Christov, Posledné aktívne pred 1 mesiac .
Bratislava, Slovensko
Juraj Lazový, Posledné aktívne pred 9 mesiace .
František Baghy, Posledné aktívne pred 11 mesiace .
Norbert Toth, Posledné aktívne pred 1 rok .
Tomáš Mika, Posledné aktívne pred 1 rok .
Peter Ilčík, Posledné aktívne pred 1 rok .
Zuzana Franeková, Posledné aktívne pred 1 rok .
Iris Benejová, Posledné aktívne pred 1 rok .
Katarína Martinec, Posledné aktívne pred 1 rok .
Štefan Karolčík, Posledné aktívne pred 2 roky .
Peter Matoušek, Posledné aktívne pred 2 roky .
Miloš Lampart, Posledné aktívne pred 2 roky .
Michal Jaslovský, Posledné aktívne pred 4 roky .
Ján Jankejech, Posledné aktívne pred 4 roky .
Edita Bôžiková, Posledné aktívne pred 4 roky .
Milan Špánik, Posledné aktívne pred 4 roky .
Dana Staníková, Posledné aktívne pred 4 roky .
Zuzana Tomanová, Posledné aktívne pred 5 roky .