Odstávka vody 25.7.2023

Oznamujeme Vám, že dňa 25.07.2023 

 

v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.

 

Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody v nasledovných objektoch:

 

Polárna 2, 4, 6, 8,

Súmračná 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32,

Súmračná 25, 27.

V prípade rýchlejšieho postupu prác bude dodávka TV obnovená skôr.

S pozdravom

 

 Róbert Šimon
majster  TRT OST východ
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
www.batas.sk
člen skupiny MH Teplárenský holding