Oznam o riešení reklamácií – Frivan

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, PEKNÝ DOMOV
Súmračná 17, 82102 Bratislava

O Z N A M

 Dňa 16. 12. 2016, v piatok od 8:00.

budú pracovníkmi firmy FRIVAN vykonávané doteraz nahlásené reklamácie na vymenených stúpacích rozvodoch energií.

Prosíme Vás, o nahlásenie všetkých zistených nedostatkov p. Juráškovi,
tel.: +421 915 956 454 a sprístupnenie Vášho bytu v tomto čase.

Predseda a rada SVB