Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci,

Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:

 

Vážený odberateľ tepla,

 

v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa pre regulovaný subjekt Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  s účinnosťou od 1. mája 2022 do 31. decembra 2022 sa menia ceny tepla nasledovne:

pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0513 €/kWh (pôvodná cena 0,0458 €/kWh)

fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 242,1136 €/kW (pôvodná cena 268,2657 €/kW)

 

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  takto reagovala na zmenu ceny nakupovaného tepla.

 

engie.sk

Prvá ružinovská spoločnosť,a.s.

člen Skupiny ENGIE
Jarošova 1
831 03  Bratislava

 

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov