Výzva – Voľba nového predsedu SVB Pekný Domov

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15-23, 821 02 Bratislava,

v súvislosti s voľbou nového predsedu SVB Pekný Domov Vás predseda a členovia Rady SVB žiadajú, aby ste zvážili kandidatúru na túto pozíciu a oznámili ju súčasnému predsedovi SVB ešte pred uskutočnením plánovaného zhromaždenia vlastníkov bytov, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 18,00 hod. v miestnosti č. 271, na poschodí DK Ružinov.

Ďakujeme.

Predseda a členovia Rady SVB