Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota.
Zmena je platná od 18.04.2022.
Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022.
Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v prvý odvozný deň.

 

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný domov