Kontakty

Predseda SVB:

Ing. Eva Kunáková

Mobil: 0948 426 968
Email: svbpeknydomov17(a)gmail.com

 

Ďalšie kontakty nájdete v dokumente Kontakty na členov a na rôzne organizácie

Adresa:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov PEKNÝ DOMOV
Súmračná 17
821 02 Bratislava