Odstávka vody 25.7.2023

Oznamujeme Vám, že dňa 25.07.2023 

 

v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.

 

Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody v nasledovných objektoch:

 

Polárna 2, 4, 6, 8,

Súmračná 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32,

Súmračná 25, 27.

V prípade rýchlejšieho postupu prác bude dodávka TV obnovená skôr.

S pozdravom

 

 Róbert Šimon
majster  TRT OST východ
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
www.batas.sk
člen skupiny MH Teplárenský holding

Odstávka vody

Dobrý deň.

 

Oznamujeme Vám, že dňa 12.07.2023 v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.

 

Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody v nasledovných objektoch:

 

Polárna 2, 4, 6, 8,

Súmračná 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32,

Súmračná 25, 27.

 

V prípade rýchlejšieho postupu prác bude dodávka TV obnovená skôr.

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Anton Dvoran
špecialista hospodárnosti distribučných sietí

MH Teplárenský holding, a.s.,Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

závod Bratislava

www.mhth.sk / Facebook / LinkedIn

 

Oznámenie o zmene odvozného dňa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zefektívnenia odvozu odpadu sa od 26.6.2023 mení odvoz vytriedených zložiek odpadu plastov z odvozného miesta Súmračná 15-23 na Pondelok a Štvrtok.

Prvý odvoz zmesového komunálneho odpadu bude podľa nového harmonogramu bude  najbližší, t.j. pondelok 26.6.2023.

Vďaka úpravám zvozových trás zvyšujeme vyťaženosť zberových vozidiel, čím zároveň znižujeme uhlíkovú stopu.

V prípade nejasností kontaktujte zákaznícke centrum OLO a.s. na telefónnom čísle:

02/50 110 111 voľba 7.

 

S pozdravom

Služby zákazníkom

OLO a.s.

Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci,

Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:

 

Vážený odberateľ tepla,

 

v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa pre regulovaný subjekt Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  s účinnosťou od 1. mája 2022 do 31. decembra 2022 sa menia ceny tepla nasledovne:

pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0513 €/kWh (pôvodná cena 0,0458 €/kWh)

fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 242,1136 €/kW (pôvodná cena 268,2657 €/kW)

 

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  takto reagovala na zmenu ceny nakupovaného tepla.

 

engie.sk

Prvá ružinovská spoločnosť,a.s.

člen Skupiny ENGIE
Jarošova 1
831 03  Bratislava

 

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

 

Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota.
Zmena je platná od 18.04.2022.
Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022.
Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v prvý odvozný deň.

 

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný domov

Informácia – odsúhlasená oprava – rekonštrukcia vstupných priestorov

Vážení vlastníci,

touto cestou by som Vás chcela informovať o termíne
plánovanej oprave-rekonštrukcii externého vstupu do vchodov bytového domu.
Na základe oznámenia od firmy PFB, s.r.o. Vám oznamujem, že s prácami
sa začne v utorok

dňa 19.04.2022 o 8,00hod.

Realizácia sa začína vchodom Súmračná 15 a následne sa bude pokračovať
ďalšími vchodmi (cca 1vchod za týždeň podľa počasia a schnutia materiálu).
Predpokladá sa, že celková oprava-rekonštrukcia bude trvať do 31.05.2022.
Upozorňujem, že v období, keď sa nebude môcť prechádzať hlavným vchodom,
kde sú externé schody, bude k dispozícii prechod cez zadné dvere za výťahom,
ktoré slúžia ako únikový východ z domu.
Vzhľadom k tomu, vlastníci domu si prevezmú kľúče od zadných dvier
smerujúcich k ihrisku v čase, ktorý bude včas oznámený.

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný Domov

Oznam o odstávke ÚK a TÚV

Vážení členovia SVB Pekný Domov

oznamujeme Vám, že dňa

05.04.2022, v čase od 08:00 do 12:00 hod

bude prerušená dodávka ÚK a TÚ z dôvodu  plánovanej výmeny meracej súpravy TÚV a ÚK a vodomerov dopúšťania v OST -771 Súmračná .

 

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Bratislava