Oznam – zmena ceny vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:

 

Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 1,0135 Eur/m3 /bez DPH/

 

Odvádzanie odpadovej vody :  do 13.8.2020 – 0,9216 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 0,9985 Eur/m3 /bez DPH/

 

 

Rádiový odpočet je spravený. Samostatne sa stav vodomerov nenahlasuje na BVS.

Oznam – Koronavírus

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku a rozširujúcim sa vírusom COVID-19, ktorý sa šíri kvapôčkovou infekciou musíme dodržiavať maximálnu hygienu aj v spoločných priestoroch, aby sme predišli šíreniu nákazy.

SVB Pekný domov žiada obyvateľov domu, aby si pred bytmi utierali a dezinfikovali madlá a tlačidlá na výťahoch, taktiež pred vstupom do bytu podlahu a príslušné schody pri byte.

Tieto odporúčania sú v záujme všetkých vlastníkov bytov a obyvateľov nášho domu.

Ing. Eva Kunáková

Tel.č.: 0948 426 968 , Email : kunakovae@gmail.com

Predseda SVB Pekný domov

 

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch

Vážení susedia,

dobre vieme, aké „veci sa dejú“ na detskom ihrisku pri našom bytovom dome. Poslanci za Ostredky sa rozhodli zvolať stretnutie s obyvateľmi za účasti riaditeliek oboch škôl (základná aj stredná športová), zástupcov štátnej a mestskej polície a samozrejme aj za účasti starostu Martina Chrena  ohľadom tohto problému.

Ak teda máte konštruktívne nápady a riešenia tejto problematiky ste vítaní na tomto stretnutí, ktoré sa uskutoční

v Pondelok 9.9.2019 o 17:00 v jedálni na ZŠ Ostredková.

Viac info na:

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch