O nás

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov PEKNÝ DOMOV

Naše spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov PEKNÝ DOMOV (ďalej len SVB PEKNÝ DOMOV) bolo založené 20. októbra 1996.

V štatutárnych a dozorných orgánoch SVB boli zastúpený v pozíciach predseda – MUDr. Alžbeta Kušpálová, podpredseda – Rozália Jančovičová a revízor – Ida Špániková.

V priebehu ďalších rokov za zloženie vedenia menilo ako personálne, tak aj podľa zmien v zákonoch. MUDr. Alžbeta Kušpálová ako predsedníčka a podpredsedníčka, resp. členka Rady pani Rozália Jančovičová boli súčasťou spoločenstva od založenia SVB až do 01.08.2015.

Od 01. 08. 2015 prebral riadiacu pozíciu predsedu SVB PEKNÝ DOMOV RNDr. Štefan Karolčík, PhD po voľbe predsedu SVB, ktorá sa uskutočnila v júni 2015. Zároveň bola zvolená aj nová Rada SVB, ktorá pozostáva z vchodových dôverníkov.

Od 01. 07. 2018 prebrala riadiacu pozíciu predsedkyňa SVB PEKNÝ DOMOV Ing. Eva Kunákova po voľbe presedu SVB, ktorá sa uskutočnila v júni 2018. V rade SVB ubudol p. Peter Ilčík a pribudli členovia RNDr. Štefan Karolčík, PhD, MvDr. Katarína Jiříkovská a  Ing. Peter Matoušek.

 

Orgány SVB PEKNÝ DOMOV

Najvyšší orgán:

 • Zhromaždenie vlastníkov bytov

Štatutárny orgán:

 • Predseda – Ing. Eva Kunákova

Dozorný orgán:

 • Rada:
  • Michal Jaslovský – vchod č.15
  • Viliam Kušpál – vchod č. 17
  • Milan Špánik – vchod č. 19
  • Katarína Jiříkovská – vchod č. 19
  • Jozef Franek – vchod č. 21
  • Peter Matoušek – vchod č. 23
  • Štefan Karolčík – vchod č. 23

 

Informácie o bytovom dome nájdete tu.