Rekonštrukcia bytu

Chcete prerábať alebo rekonštruovať Váš byt?

Je potrebné nasledovné:

 1. Stavebné povolenie potrebujete:
 • Stavebné úpravy, najmä búracie práce pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu, spôsob užívania, zásah do nosných konštrukcií

V tomto prípade potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov v dome s danou prerábkou.

Ďalšou dôležitou vecou je stanovisko statika formou statického posudku, ktorý posúdi, či sú stavebné úpravy možné a či neohrozia statiku domu ani ľudí v bytovom dome.

V prípade nedodržania hrozia vlastníkovi sankcie.

 1. Ohlásenie stavebných úprav potrebujete pri:
 • stavebných úpravách, kde nemeníte vzhľad a spôsob užívania bytu, nezasahujete do nosných konštrukcií domu a neohrozujete stabilitu domu.

 

 1. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú najmä:
 • Opravy a výmena vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh, dlažby, okien, dverí.
 • Údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia bytu.
 • Výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň.
 • Maliarske a natieračské práce.

 

 1. Povinnosti stavebníka voči ostatným vlastníkom bytov v čase rekonštrukcie
 • Oznámiť spoluvlastníkom výveskou informáciu od kedy do kedy budú práce prebiehať
 • Správcovi oznámiť rozsah rekonštrukcie ešte pred rekonštrukciou!
 • rešpektovať ostatných vlastníkov bytov tým, že práce ktoré spôsobujú hluk alebo inak narúšajú pokojné užívanie ostatných bytov môže stavebník vykonávať počas pracovných dní v čase od  8:00 – 18:00hod. V nedeľu a počas pracovných sviatkov takéto práce vykonávať nesmie.
 •  pri úprave inštalačného jadra – šachty, ktorá je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor z bytu, tak aby bol zabezpečený ľahký prístup k meradlám a  armatúram v  prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto zariadeniach. 
 • pri výmene okien  musí dbať na to, aby firma nepoškodila zateplenie ani ostenia. Stavebník berie zodpovednosť na seba za prípadné poškodenie tepelnoizolačného systému, za prípadné zatekania a tepelné mosty, ktoré môžu vzniknúť neodborným zásahom pri osadení okien.  Stavebník nesmie meniť tvar okien.
 • spoločné priestory cez ktoré prenáša stavebný materiál musí upratať od stavebného prachu a nečistôt, aby sa nedostávali do iných bytov
  – stavebník nesmie  skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch, nesmie prenášať ťažké predmety osobným výťahom, aby neprišlo k preťaženiu a poškodeniu výťahu
 • stavebník nesmie vyhadzovať stavebný odpad ani žiaden iný nadrozmerný odpad pri prerábaní bytu do kontajnerového stojiskaOdpady  si musí odstrániť na vlastné náklady. V prípade, že stavebník napriek zákazu uloží stavebný alebo iný nadrozmerný odpad do kontajnerového stojiska jeho odpratanie zabezpečí správca na náklady stavebníka.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

Ing. Eva Kunáková

Predseda SVB