Zaevidovanie žiadosti o podporu zo ŠFRB

Žiadosť o podporu zo ŠFRB bola zaregistrovaná v systéme podávania žiadostí o podporu zo ŠFRB. Tu je kópia mailu, ktorý bol zaslaný predsedovi SVB Pekný Domov p. Karolčíkovi: Od: ŠFRB <epz(a)sfrb.sk> Dátum: 1. februára 2016, 12:58 Predmet: Systém elektronického podávania…