O Bytovom Dome

Náš bytový dom na Súmračnej 15,17,19, 21, 23 bol postavený a skolaudovaný v júni 1966. Parkovisko pred domom bolo vybetónované až po roku 1966 (pred vchodom 15, 17 a 19, 21, 23).Prví obyvatelia bytového domu sa nasťahovali v auguste 1966.

Tento bytový dom bol projektovaný a postavený ako experimentálna stavba vo vtedajšom Československu. Stavba je hlavne špecifická kôli vyhotoveniu obvodových múrov z pórobetónu, stenami medzi oknami vyhotovených z drevotriesky a stien domu [severná,južná] obložených kameňom.

Ďalší technický popis domu nájdete  v Technický popis domu

Technologické riešenie niektorých častí domu ako hlavne strecha a  drevotriesková výplň medzi oknami  si postupom času vyžadovali pomerne veľké opravy a rekonštrukcie.

Zoznam rekonštrukcií podľa rokov:

 • 2016 – 2017 -Výmena výťahov, stúpacích rozvodov vody, odpadu a plynu, výmena hlavných rozvodov elektroinštalácie
 • 2013 – Výmena ležatých rozvodov teplej a studenej vody
 • 2012 – Zateplenie štítových stien a výťahových šácht a výmena dverí v suterénoch
 • 2010 – Výmena vnútorných vchodových dverí a montáž mreží na dverách kočíkární
 • 2009 – Montáž mreží na oknách kočíkarní a otváranie vchodových dverí  pomocou čipu
 • 2008 – Inštalácia lámp vo vchodoch ovládaných senzorom
 • 2007 – Vysporiadaný prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytovému domu Súmračná 15, 17, 19, 21, 23
 • 2006 – Regulácia rozvodov ústredného kúrenia a montáž meračov spotreby tepla na radiátory
 • 2005 -Rekonštrukcia a zateplenie východnej strany domu
 • 2003 -Rekonštrukcia a zateplenie západnej strany domu
 • 2000 -Obnova a zateplenie strechy
 • 1999 – Obnova zábradlí na lodžiach (podľa novej normy)
 • 1997 – Maľovanie schodištívo všetkých vchodoch

Informácie o SVB PEKNÝ DOMOV nájdete tu.