Oznam – Príloha k vyúčtovaniu za rok 2020

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k problematike predloženia ročného vyúčtovania a hlasovania vlastníkov počas pandémie v súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa vyúčtovanie týkajúce sa bytového domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome predlžuje do 31. júla 2021.

Dňa 11.6.2020 som prevzala od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. Prílohu – “Detailné rozpočítanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie za jednotlivé byty Súmračná 15-23.“ – ktoré Vám bude doručené v najbližších dňoch k Vyúčtovaniu nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020.

Údaje uvedené v podklade od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. sú už zahrnuté vo Vyúčtovaní nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020 na 1.strane v prvom riadku-Ústredné kúrenie, ktoré ste už obdržali.

 

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov

 

Oznam – zmena ceny vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:

 

Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 1,0135 Eur/m3 /bez DPH/

 

Odvádzanie odpadovej vody :  do 13.8.2020 – 0,9216 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 0,9985 Eur/m3 /bez DPH/

 

 

Rádiový odpočet je spravený. Samostatne sa stav vodomerov nenahlasuje na BVS.

Oznam o odstávke teplej a studenej vody

Vážení členovia SVB Pekný Domov

oznamujeme Vám, že dňa

 22.07.2020 v čase od 7:15 do 14:00

bude z dôvodu chemického čistenia výmenníkov ÚK a TÚV odstavená teplá aj studená voda vo vašom bytovom dome.

  

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Bratislava

 

Oznam – Koronavírus

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku a rozširujúcim sa vírusom COVID-19, ktorý sa šíri kvapôčkovou infekciou musíme dodržiavať maximálnu hygienu aj v spoločných priestoroch, aby sme predišli šíreniu nákazy.

SVB Pekný domov žiada obyvateľov domu, aby si pred bytmi utierali a dezinfikovali madlá a tlačidlá na výťahoch, taktiež pred vstupom do bytu podlahu a príslušné schody pri byte.

Tieto odporúčania sú v záujme všetkých vlastníkov bytov a obyvateľov nášho domu.

Ing. Eva Kunáková

Tel.č.: 0948 426 968 , Email : kunakovae@gmail.com

Predseda SVB Pekný domov

 

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch

Vážení susedia,

dobre vieme, aké „veci sa dejú“ na detskom ihrisku pri našom bytovom dome. Poslanci za Ostredky sa rozhodli zvolať stretnutie s obyvateľmi za účasti riaditeliek oboch škôl (základná aj stredná športová), zástupcov štátnej a mestskej polície a samozrejme aj za účasti starostu Martina Chrena  ohľadom tohto problému.

Ak teda máte konštruktívne nápady a riešenia tejto problematiky ste vítaní na tomto stretnutí, ktoré sa uskutoční

v Pondelok 9.9.2019 o 17:00 v jedálni na ZŠ Ostredková.

Viac info na:

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch