Informácia – odsúhlasená oprava – rekonštrukcia vstupných priestorov

Vážení vlastníci,

touto cestou by som Vás chcela informovať o termíne
plánovanej oprave-rekonštrukcii externého vstupu do vchodov bytového domu.
Na základe oznámenia od firmy PFB, s.r.o. Vám oznamujem, že s prácami
sa začne v utorok

dňa 19.04.2022 o 8,00hod.

Realizácia sa začína vchodom Súmračná 15 a následne sa bude pokračovať
ďalšími vchodmi (cca 1vchod za týždeň podľa počasia a schnutia materiálu).
Predpokladá sa, že celková oprava-rekonštrukcia bude trvať do 31.05.2022.
Upozorňujem, že v období, keď sa nebude môcť prechádzať hlavným vchodom,
kde sú externé schody, bude k dispozícii prechod cez zadné dvere za výťahom,
ktoré slúžia ako únikový východ z domu.
Vzhľadom k tomu, vlastníci domu si prevezmú kľúče od zadných dvier
smerujúcich k ihrisku v čase, ktorý bude včas oznámený.

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný Domov