Oznam o finálnych dorábkach – stúpačky – Frivan

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, PEKNÝ DOMOV
Súmračná 17, 82102 Bratislava

O Z N A M

 Dňa 4. 12. 2016, v nedeľu od 8:00 do 11:00 hod.

budú pracovníkmi firmy FRIVAN vykonávané finálne kontroly a nahlásené drobné dorábky na vymenených stúpacích rozvodoch energií.

Prosíme Vás o nahlásenie všetkých zistených nedostatkov p. Juráškovi,
tel.: +421 915 956 454 a sprístupnenie Vášho bytu v tomto čase.

 

Bratislava 30.11.2016                                                                                                   Rada SVB