Oznam o odstávke teplej a studenej vody

Vážení členovia SVB Pekný Domov

oznamujeme Vám, že dňa

 22.07.2020 v čase od 7:15 do 14:00

bude z dôvodu chemického čistenia výmenníkov ÚK a TÚV odstavená teplá aj studená voda vo vašom bytovom dome.

  

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Bratislava