Fotky zo zhromaždenia vlastníkov bytov 17. 09. 2015

Do galérie boli pridané fotky zo zhromaždenia vlastníkov bytov zo 17. 09. 2015 od p. Špánika.