Materiály z návštev v spoločnostiach Liftstav a Treva

Pridali sme do galérie naskenované materiály, ktoré boli získané počas návštev Rady SVB v spoločnostiach Liftstav a Treva uskutočnené 7. a 9. 10. 2015

LIFTSTAV:

TREVA: