Náhradný termín na revíziu plynu

Oznamujem Vám, že

náhradný termín na revíziu plynu bude dňa 12.10.2021 od 16,30hod.

presne neviem v akom čase k Vám prídu, takže prosím zdržiavajte sa doma od 16,30hod.  Z dôvodu bezpečnosti proti úniku plynu, resp. výbuchu plynu Vás žiadam o prítomnosť v uvedenom čase.

Revízny technik predpokladá výkon maximálne do 19,00hod.

V prípade, že z nejakého nutného dôvodu nebudete môcť zabezpečiť prístup revíznemu technikovi, nahláste mi tento dôvod.

V prípade, že máte elektrický sporák, tiež revízny technik zisťuje v stúpačke, či neuniká plyn.

Prajem pekný deň

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov