Odstávka vody

Dobrý deň.

 

Oznamujeme Vám, že dňa 12.07.2023 v čase od cca 7:30 hod. do cca 14:00 hod. bude prerušená dodávka TV z OST 771 Súmračná z dôvodu odstraňovania poruchy na technologickom zariadení OST.

 

Z tohto dôvodu bude v tom čase prerušená dodávka teplej vody v nasledovných objektoch:

 

Polárna 2, 4, 6, 8,

Súmračná 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32,

Súmračná 25, 27.

 

V prípade rýchlejšieho postupu prác bude dodávka TV obnovená skôr.

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Anton Dvoran
špecialista hospodárnosti distribučných sietí

MH Teplárenský holding, a.s.,Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

závod Bratislava

www.mhth.sk / Facebook / LinkedIn