Rekonštrukcia – Dôležité termíny – vchod 19

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Pekný Domov
Súmračná 15-23 • 821 02 Bratislava

Vážení vlastníci bytov Súmračná 19

vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné a modernizačné práce upozorňujeme Vás na tieto termíny, v ktorých je nevyhnutná Vaša súčinnosť pri sprístupnení bytu:

  1. výmena elektrický rozvodov – AC blesk DC s.r.o. (p. Ivan Baláž, +421 905 115 063)

5.10.2016 (streda) výmena ističov pred elektromermi, vykáblovanie RE rozvádzačov po bytové svorky, montáž prepäťových ochrán.

Práce spôsobia vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Začína sa vrchným poschodím o 8.00 hod. s postupnosťou smerom nadol. V každom byte pred jeho hodinovým vypnutím pracovníci zazvonia.

12 – 13.10.2016 (streda, štvrtok) – zhotovenie silových prívodov pre byty vrátane vodiča pospojovania, montáž domácich telefónov, výmena zvonkového tabla a napájacieho zdroja

Práce si vyžadujú vypínanie elektriny v bytoch približne na 1 hod. Nevyhnutná prítomnosť užívateľov bytov a ich sprístupnenie.

Dátum  
18.10.2016 Obhliadky bytov (zásten WC)

od 18:00 do 20:00 hod.

1. – 2.11.2016 Výmena stúpacích rozvodov:  Košová Jana Ing., Murcinová Blanka, Vaškovič Anton Ing., Vrablanská Terézia, Galbavá Mária, Ďurďovič Ján, Staník Ladislav, Jiříkovská Katarína MVDr.
3. – 4.11.2016 Výmena stúpacích rozvodov :  Masárová Rozália, Golianová Ivana JUDr., Špánik Milan, Žilavá Ivana, Kropáčová Silvia, Kubínyiová Katarína, Janikovičová Silvia, Gavora Peter
  1. výmena stúpacích rozvodov vody, plynu, kanalizácie a bytového vetrania – FRIVAN s.r.o. (Technik: Matúš Jurášek, +421 915 956 454)

Práce si vyžadujú súčinnosť vlastníkov a sprístupnenie bytov počas celého dňa!

  1. výmena výťahov – TREVA, s.r.o. (p. Jozef Bonko, +421 905 038 148; p. Martin Vavro, +421 907 725 300)

14.10.2016 (piatok) – začiatok prác na výmene výťahu (úprava výťahovej šachty)

18.10.2016 (utorok) – predpokladané úplné odstavenie starého výťahu

Predpokladaný čas montáže nového výťahu je približne 6 týždňov. V tom čase nebude výťah funkčný.

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov

E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: +421 908 705749