Harmonogram prác elektrorekonštrukcie – 1. týždeň

AC blesk DC s.r.o., Furdekova 6, Bratislava, 85103

 Harmonogram prác a dodávok pre bytový dom Súmračná 15-23, Bratislava – elektrorekonštrukcia od 12.9. – 16.9.2016

 

Pondelok 12.9.2016 ( vchod č. 23)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

Utorok 13.9.2016 ( vchod č. 21)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

Streda 14.9.2016 ( vchod č. 19)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

Štvrtok 15.9.2016 ( vchod č. 17)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

Piatok 16.9.2016 ( vchod č. 15)

– demontáž pôvodného hlavného domového vedenia, pôvodných stupačkových svorkovníc, odpojenie bytov a spoločných priestorov od HDV

– montáž nového HDV, od skrinky HDS po JOP v pevných rúrkach (cez spodný rad kobiek na prízemí), v JOP v pôvodných ohybných rúrkach

– montáž nových stupačkových svorkovníc s krytmi, zapojenie nového HDV do svorkovníc,

– znovupripojenie všetkých bytov a spoločných priestorov na nové HDV

– odskúšanie a spustenie do prevádzky

 

BYTY A SPOLOČNÉ PRIESTORY (VRÁTANE VÝŤAHU) POČAS VÝMENY HDV BUDÚ BEZ ELEKTRICKEJ ENERGIE V ČASE OD 9-17 HOD.

 

AC blesk DC s.r.o.