Oznámenie o otvorení úverových účtov ŠFRB

Dovoľujeme si Vás informovať, že nášmu SVB už bol zo strany ŠFRB otvorený čerpací a splátkový účet a uhradili sme prvú splátku aj vinkuláciu vo výške 3 mesačných splátok, tak ako to vyplýva z podmienok nami podpísanej úverovej zmluvy č. 102/82/2016. (Viď príloha)

Oznámenie o otvorení úverových účtov ŠFRB